Gezinsbegeleiding
bij een overlijden of scheiding

Goedmoed_Illustratie_1@2x.png

Een overlijden of een scheiding heeft een grote impact op het gezin. Taken en rollen moeten herverdeeld worden. Gedachten en gevoelens die je nog nooit eerder gevoeld hebt, steken de kop op. In het begin proberen alle leden van het gezin gewoon te ‘overleven’. Je leeft misschien wat naast elkaar. Er zijn meer conflicten, jullie begrijpen elkaar wat minder.
Tijdens de gezinsbegeleiding worden kapstokken aangereikt die jullie helpen om terug dichter bij elkaar te komen. Om vanuit respect, begrip en verbinding met elkaar om te gaan. We zoeken samen naar oplossingen die passen bij jullie gezin.Interesse?
Lees meer over de werkwijze en tarieven of maak een afspraak.

 
Goedmoed gezinsbegeleiding rouw
 
 

Verbinding & Begrip

Ook al lijkt de verbinding onderling soms zoek. Goedmoed streeft ernaar dat jullie elkaars standpunten, gedachten en gevoelens leren begrijpen en respecteren. Door enkele korte en speelse interventies kijken jullie binnen de kortste keren door een nieuwe bril.

 
 

Verwoorden,
Benoemen

We spelen samen bordspelen of tekenen op grote papieren. Zo komen thema’s bovendrijven die anders nooit benoemd worden. We verwoorden waar vaak geen woorden voor zijn.