Werkwijze

 
Goedmoed_Illustratie_6@2x.png

Kennismakingsgesprek – Dit is een verkennend gesprek waarbij we achterhalen wat jullie noden zijn, wat momenteel moeilijk loopt en wat wel nog goed gaat. We exploreren waar jullie graag hulp bij willen. Na dit gesprek zijn jullie vrij om te kiezen of je de begeleiding bij Goedmoed wil starten.

Belevingsonderzoek – Bij de start van een begeleidingstraject vinden er 2 à 4 sessies plaats waarin we de beleving van je kind (gedachten, gevoelens, ervaringen, herinneringen,…) in beeld brengen. Het belevingsonderzoek wordt afgerond met een adviesgesprek. Een belevingsonderzoek wordt niet noodzakelijk gevolgd door verdere begeleiding. Afhankelijk van de observaties tijdens dit belevingsonderzoek kan individuele (spel)therapie, een ouderbegeleiding of gezinsbegeleiding voorgesteld worden.

Begeleiding – Doorgaans worden in een begeleidingstraject individuele begeleiding, ouderbegeleiding en gezinsbegeleiding afgewisseld. We streven ernaar dat het hele gezin op dezelfde golflengte komt in de manier waarop met rouw en verlies wordt omgegaan. De totale duur van het begeleidingstraject is afhankelijk van de hulpvraag en het verloop van de sessies.

Afronding – Op een gegeven moment is het tijd om de begeleiding te beëindigen. Ik vind het belangrijk dat er voldoende tijd en ruimte wordt gemaakt om de begeleiding zorgzaam af te ronden.

 
 
TJVF82DA4Z-min.jpg
 

Tarieven

Individuele begeleiding (1 uur) - €50

Gezinsbegeleiding (1,5 uur) - €75

Ondersteuning ouder(s) (1 uur) - €50

Begeleiding leefgroep - zie pagina

Vorming - op aanvraag                          

 
 
 

* Gelieve minstens 48 uur op voorhand te verwittigen in geval je de afspraak wil annuleren of verplaatsen, anders wordt de gereserveerde tijd alsnog in rekening gebracht.

Je kan online een afspraak maken (enkel voor individuele, gezinsbegeleiding of ondersteuning voor ouders) of maak een afspraak via het contactformulier.